«Tilbake til børsmeldinger
27.03.2020

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA - GODKJENNELSE AV PROSPEKT

Finanstilsynet har den 27. mars 2020 godkjent et prospekt datert 27. mars 2020 ("Prospektet"). Prospektet er blitt utarbeidet i forbindelse med utvidelse av obligasjonslån ISIN NO0010863467 med NOK 200.000.000 som ble offentliggjort 6. januar 2020. Prospektet er tilgjengelig på selskapets nettside olt.no/finans/obligasjonslån

For Olav Thon Eiendomsselskap ASA Arne B. Sperre Konserndirektør finans Tel: 926 97 622