«Tilbake til børsmeldinger
27.04.2020

ÅRSRAPPORT 2019

Vedlagt følger årsrapport 2019 for Olav Thon Eiendomsselskap. Årsrapporten er også tilgjengelig på selskapets nettside olt.no.

For Olav Thon Eiendomsselskap ASA

Arne B. Sperre Konserndirektør finans Tel: 926 97 622