«Tilbake til børsmeldinger
20.05.2020

RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2020

HOVEDPUNKTENE I KVARTALSRAPPORTEN ER SOM FØLGER:

o Leieinntektene var 754 millioner kroner. o Resultat før skattekostnad og verdiendringer utgjorde 353 millioner kroner. o Totale verdiendringer på investeringseiendommer beløp seg til - 2.328 millioner kroner, en nedgang på 3,9%. o Samlede verdiendringer på finansielle instrumenter var - 804 millioner kroner.

o Resultat før skattekostnad beløp seg til - 2.742 millioner kroner. o Netto kontantstrøm fra driften var 378 millioner kroner. o Ved utgangen av 1. kvartal var konsernets egenkapitalandel 45 %, og egenkapital per aksje falt til 244 kroner o Likviditetsreserve ved kvartalets slutt var 7.764 millioner kroner . o Omsetningen i kjøpesenterporteføljen som eies av konsernet var 10.404 millioner kroner.

For Olav Thon Eiendomsselskap ASA Arne B. Sperre Konserndirektør finans Tel: 926 97 622