«Tilbake til børsmeldinger
08.06.2020

VELLYKKET PLASSERING AV SENIOR USIKRET OBLIGASJONSLÅN I NOK

Olav Thon Eiendomsselskap ASA har i dag emittert NOK 200 millioner i obligasjonslånet ISIN NO0010874266, med forfall 3. februar 2025

Etter emisjonen er utestående beløp i lånet NOK 400 millioner, og innbetalingsdato vil være 16. juni 2020,

SEB har vært engasjert som tilrettelegger av lånet. For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Olav Thon Eiendomsselskap ASA Arne B. Sperre Konserndirektør finans Tel: +47 926 97 622