«Tilbake til børsmeldinger
25.06.2020

GODKJENNELSE AV PROSPEKT FOR OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA

Finanstilsynet har den 17. juni 2020 godkjent et prospekt datert 17. juni 2020 («Prospektet»).

Prospektet er blitt utarbeidet i forbindelse med utvidelsen av obligasjonslån ISIN NO0010866544 med NOK 150.000.000 den 23. april 2020.

Prospektet er tilgjengelig på selskapets nettside olt.no/finans/obligasjonslån.

For Olav Thon Eiendomsselskap ASA Arne B. Sperre Konserndirektør finans Tel: 926 97 622