«Tilbake til børsmeldinger
14.08.2020

RAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2020

HOVEDPUNKTENE I KVARTALSRAPPORTEN ER SOM FØLGER:

Leieinntektene i 2. kvartal var 723 millioner kroner. Resultat før skattekostnad og verdiendringer i 2. kvartal var 510 millioner kroner Resultat før skattekostnad beløp seg til 180 millioner kroner (273). Netto kontantstrøm fra driften i 2. kvartal var 466 millioner kroner Ved utgangen av 1. halvår var konsernets egenkapitalandel 45%, og egenkapital per aksje var 246 kroner Likviditetsreserven ved halvårsskiftet var 6.152 millioner kroner. I 2. kvartal var omsetningen i kjøpesenterporteføljen som eies av konsernet 12.353 millioner kroner.

For Olav Thon Eiendomsselskap ASA Arne B. Sperre Konserndirektør finans Tel: 926 97 622