«Tilbake til børsmeldinger
30.10.2020

Oslo Børs - OLT134 - Nytt sertifikatlån til notering / New bond issue to be listed 02.11.2020

Lånets navn / Issue name: Olav Thon Eien ASA 0,88% CERT 182 300421 Ticker: OLT134 Instrument ID: 1305740 ISIN: NO0010904493 Segment: OBOC Hjemstat / Home state: NO Handelsvaluta / Trading currency: NOK Lånebeløp / Issued amount: 300 mill, åpent lån / tap issue Rentebærende f.o.m. / Interest accrual date: 30.10.2020 Forfallsdato / Maturity date: 30.04.2021 Kupongrente / Coupon rate: 0,88 % p.a. Sektorliste / Sector list: Sertifikater / Loan certificates Tilretteleggere / Managers: DNB Verdipapirregister / Central Securities Depository: VPS ESMA-kategori / ESMA category: Corporate bond Godkjent prospekt tilgjengelig på / Approved prospectus available on: [http://www.oslobors.no]