«Tilbake til børsmeldinger
12.11.2020

RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2020

Hovedpunktene i kvartalsrapporten er som følger:

-Konsernet hadde en god utvikling i kvartalet, og resultat før skattekostnad ble 711 millioner kroner. -Resultat før skatt og verdiendringer ble 556 millioner kroner, en økning på 20 % fra samme periode i fjor. -Konsernets finansielle posisjon er solid, og ved utgangen av 3. kvartal var konsernets egenkapitalandel 46 % og likviditetsreserven var 6.111 millioner kroner. -Omsetningen i kjøpesenterporteføljen som eies av konsernet var 13.819 millioner kroner, en økning på 13 % fra 3. kvartal 2019. -Konsernet startet oppføring av to logistikkbygg på til sammen 47.000 kvm på Gardermoen ved Oslo Lufthavn.

For Olav Thon Eiendomsseelskap ASA Arne B. Sperre Konserndirektør finans Tel: 926 97 622