«Tilbake til børsmeldinger
18.11.2020

VELLYKKET PLASSERING AV NYTT SENIOR USIKRET OBLIGASJONSLÅN I NOK

Det vises til børsmelding 18. november 2020.

Olav Thon Eiendomsselskap ASA har i dag emittert NOK 700 millioner i form av et nytt senior usikret obligasjonslån med 8 års løpetid.

Lånet har en flytende rente på 3 måneders NIBOR + 1,50% p.a., og planlegges utbetalt den 24. november 2020. Lånet vil bli søkt notert på Oslo Børs.

SEB har vært engasjert som tilrettelegger av obligasjonslånet. For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Olav Thon Eiendomsselskap ASA Arne B. Sperre Konserndirektør finans Tel: +47 926 97 622