«Tilbake til børsmeldinger
25.11.2020

VELLYKKET PLASSERING AV NYTT SENIOR USIKRET OBLIGASJONSLÅN I NOK

Olav Thon Eiendomsselskap ASA har i dag emittert NOK 300 millioner i obligasjonslånet med ISIN NOO010907371, med forfall 24. november 2028.

Etter emisjonen er utstående beløp i lånet NOK 1.000 millioner, og innbetalingsdato vil være 2. desember 2020.

SEB har vært engasjert som tilrettelegger av obligasjonslånet.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Olav Thon Eiendomsselskap ASA
Arne B. Sperre
Konserndirektør finans
Tel: +47 926 97 622