«Tilbake til børsmeldinger
07.12.2020

VELLYKKET PLASSERING AV NYTT SENIOR USIKRET OBLIGASJONSLÅN I NOK

Det vises til børsmelding 7. desember 2020.

Olav Thon Eiendomsselskap ASA har i dag emittert NOK 500 millioner i form av et nytt senior usikret obligasjonslån med 3 års løpetid.

Lånet har en flytende rente på 3 måneders NIBOR + 0,83 % p.a., og planlegges utbetalt den 14. desember 2020. Lånet vil bli søkt notert på Oslo Børs.

I forbindelse med emisjonen har selskapet kjøpt tilbake 407 millioner av OLT 113 (ISIN NO0010821580)

SEB har vært engasjert som tilrettelegger av obligasjonslånet.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Olav Thon Eiendomsselskap ASA
Arne B. Sperre
Konserndirektør finans
Tel: +47 926 97 622