«Tilbake til børsmeldinger
11.12.2020

VELLYKKET PLASSERING AV SENIOR USIKRET OBLIGASJONSLÅN I NOK

Olav Thon Eiendomsselskap ASA har emittert NOK 300 millioner i obligasjonslånet med ISIN NO0010874266, med forfall 3. februar 2025.

Emisjonen ble gjennomført til en kurs som tilsvarer en rente på 3 mnd, NIBOR + 0,92%.

Etter emisjonen er utestående beløp i lånet NOK 1.000 millioner, og innbetalingsdato vil være 15. desember 2020,

Swedbank har vært engasjert som tilrettelegger av lånet. For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Olav Thon Eiendomsselskap ASA Arne B. Sperre Konserndirektør finans Tel: +47 926 97 622