«Tilbake til børsmeldinger
14.12.2020

GODKJENNELSE AV PROSPEKT FOR ISIN NO0010874266 og NO0010907371

Finanstilsynet har den 4. desember 2020 godkjent prospektet utarbeidet i forbindelse med søknad om børsnotering for obligasjonslånene med ISIN NO0010874266 og NO0010907371.

Prospektet er tilgjengelig på selskapets nettside olt.no/finans/obligasjonslan/.

For Olav Thon Eiendomsselskap ASA

Arne B. Sperre Konserndirektør finans Tel: +47 926 97 622