«Tilbake til børsmeldinger
01.02.2021

Renteregulering

Det er fastsatt ny rente for NO0010874266. Ny rentesats i perioden 03.02.2021 - 03.05.2021 er 1,22. Ticker:OLT135

Den nye rentesats (og rentebindindingsperiode) er fastsatt i henhold til avtale, jf. låneavtalens og tegningsinnbydelsens/lånebeskrivelsens bestemmelser.

Se vedlagt dokument for utfyllende informasjon.

(Publisert av Nordic Trustee, Cecilie Natalie Haug)