«Tilbake til børsmeldinger
16.02.2021

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA HAR BLITT TILDELT EN Baa2 RATING FRA MOODY'S, MED "STABLE OUTLOOK".

Olav Thon Eiendomsselskap ASA (OTE) har blitt tildelt en Baa2 rating fra Moody's med «stable outlook». Nordea har vært engasjert som rådgiver for OTE i rating prosessen.

Olav Thon Eiendomsselskap ASA's Baa2 rating gjenspeiler at selskapet er en del av Olav Thon Gruppen, med sine lange og suksessfulle historikk med eiendomsinvesteringer.

Ratingen gjenspeiler også den solide posisjonen som Norges største kjøpesenteroperatør, med god operasjonell drift før pandemien og selskapet har også vist evnen til god kjøpesenterdrift under Korona-pandemien.

Ratingen støttes også av selskapets lave "gearing" på godt under 40% gjeld/ eiendeler og nettogjeld/EBITDA under 9 x, sier Maria Gillholm, Senior Credit Officer og ansvarlig analytiker for Olav Thon Eiendomsselskap ASA.

Kredittratingen forventes å øke konsernets tilgang til konkurransedyktig finansiering både i det norske og i de internasjonale kapitalmarkedene ytterligere.

Rating rapporten fra Moody's blir offentliggjort etter fremleggelsen av 4. kvartalsrapporten den 18. februar 2021.

For Olav Thon Eiendomsselskap ASA Arne B. Sperre Konserndirektør finans Tel: +47 926 97 622