«Tilbake til børsmeldinger
16.02.2021

Investormøter og mulig utstedelse av obligasjonslån

Viser til børsmelding 16 februar 2021 der det ble annonsert at Olav Thon Eiendomsselskap har fått en offisiell selskapsrating Baa2 (stable) fra Moody's.

I den forbindelse har Olav Thon Eiendomsselskap gitt Danske Bank, Nordea og SEB mandat til å arrangere telefonmøter med obligasjonsinvestorer fra og med 18. februar 2021.

Avhengig av rådende markedsforhold, vil et eller flere obligasjonslån i NOK med fast og/eller flytende rente og med forventet løpetid på 3 - 10 år og forventet benchmark totalstørrelse vil kunne følge. Formålet med den mulige obligasjonsutstedelsen vil være generelle selskapsformål, inkludert refinansiering av gjeld.

Nordea har vært engasjert som rådgiver for Olav Thon Eiendomsselskap i rating prosessen.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Arne B. Sperre Konserndirektør finans Tel: +47 926 97 622