«Tilbake til børsmeldinger
17.02.2021

RAPPORT FOR 4. KVARTAL OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2020

Hovedpunktene i kvartalsrapporten er som følger:

-Konsernet hadde en solid utvikling i kvartalet, og resultat før skatt ble 2.194 millioner kroner -Resultat før skatt og verdiendringer ble 461 millioner kroner -Konsernets finansielle posisjon er solid, og ved årsskiftet var konsernets egenkapitalandel 47 % og likviditetsreserven var 7.226 millioner kroner -Omsetningen i kjøpesenterporteføljen som eies av konsernet var 16.377 millioner kroner, en økning på 6,4 % fra 4. kvartal 2019 -Konsernet er blitt tildelt Investment Grade Rating Baa2 fra Moody's, med «stable outlook». -Styret foreslår at det foreløpig ikke utbetales utbytte for 2020, men vil be generalforsamlingen om fullmakt til å vedta utbyttebetaling for 2020 på et senere tidspunkt.

For Olav Thon Eiendomsselskap ASA Arne B. Sperre Konserndirektør finans Tel: 926 97 622