«Tilbake til børsmeldinger
22.02.2021

Renteregulering

Det er fastsatt ny rente for NO0010907371. Ny rentesats i perioden 24.02.2021 - 25.05.2021 er 1,94. Ticker:OLT136

Den nye rentesats (og rentebindindingsperiode) er fastsatt i henhold til avtale, jf. låneavtalens og tegningsinnbydelsens/lånebeskrivelsens bestemmelser.

Se vedlagt dokument for utfyllende informasjon.

(Publisert av Nordic Trustee, Cecilie Natalie Haug)