«Tilbake til børsmeldinger
22.02.2021

Vellykket plassering av nye obligasjonslån

Det vises til børsmelding den 16. februar 2021.

Olav Thon Eiendomsselskap ASA har i dag plassert nye usikrede obligasjonslån med et samlet lånebeløp på NOK 1,5 milliarder i tre ulike transjer:

-Utvidelse på NOK 300 millioner i lånet med ISIN NO0010911894 og forfallsdato 14. desember 2021 til en kurs tilsvarende 3m Nibor + 0,60 % p.a. -Nytt 5 års lån med volum 600 millioner og kupong 3m Nibor + 0,87 % p.a -Nytt 7 års lån med volum 600 millioner og kupong 3m Nibor + 1,07 % p.a

Transaksjonen ble betydelig overtegnet.

Formålet med obligasjonsfinansieringen er generelle selskapsformål, inkludert refinansiering av gjeld. Obligasjonslånene vil bli søkt notert på Oslo Børs.

Danske Bank, Nordea og SEB var tilretteleggere av de nye obligasjonslånene.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Arne B. Sperre Konserndirektør finans Tel: +47 926 97 622