«Tilbake til børsmeldinger
23.02.2021

Tilbakekjøp av obligasjoner

Det vises til børsmelding den 22. februar 2021, vedrørende en vellykket utstedelse av nye obligasjoner.

I forbindelse med den nye utstedelsen av obligasjoner har Olav Thon Eiendomsselskap ASA kjøpt tilbake følgende obligasjoner, alle med forfall i 2021 ;

- NOK 90m i OLT113 (med ISIN NO0010821580) til en pris på 100.0689% - NOK 112m i OLT122 (med ISIN NO0010834666) til en pris på 100.2217% - NOK 225m i OLT91 (med ISIN NO0010776073) til en pris på 100.4334% - NOK 50m i OLT133 (med ISIN NO0010863467) til en pris på 100.2182%

Oppgjørsdato for tilbakekjøpene vil være 3. mars 2021.

Danske Bank, Nordea og SEB var tilretteleggere for transaksjonen.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Arne B. Sperre Konserndirektør finans Tel: +47 926 97 622