«Tilbake til børsmeldinger
27.04.2021

ÅRSRAPPORT 2020

Vedlagt følger årsrapport 2020 for Olav Thon Eiendomsselskap. Årsrapporten er også tilgjengelig på selskapets nettside olt.no

For Olav Thon Eiendomsselskap ASA

Arne B. Sperre Konserndirektør finans Tel: 926 97 622