«Tilbake til børsmeldinger
19.05.2021

Mulig utstedelse av obligasjonslån

Olav Thon Eiendomsselskap, med Baa2 (stable) rating fra Moody's, har gitt Danske Bank, Nordea og SEB mandat til å undersøke muligheten for å utstede et eller flere NOK-denominerte obligasjonslån med forventet løpetid 3-10 år. Den eventuelle obligasjonsutstedelsen forventes å ha totalstørrelse på minimum 1 milliard NOK, og gjennomføringen vil avhenge av rådende markedsforhold.

Formålet med den mulige utstedelsen er generelle selskapsformål, inkludert refinansiering av gjeld.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Arne B. Sperre Konserndirektør finans Tel: +47 926 97 622