«Tilbake til børsmeldinger
19.05.2021

RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2021

Hovedpunktene i kvartalsrapporten er som følger:

Konsernet hadde en solid finansiell utvikling i kvartalet, og resultat før skattekostnad ble 1.087 millioner kroner Resultat før skattekostnad, verdiendringer og valuta ble 500 millioner kroner

Konsernets finansielle posisjon er solid, og ved kvartalsskiftet var konsernets egenkapitalandel 48 %, og likviditetsreserven var 7.696 millioner kroner.

Omsetningen i kjøpesenterporteføljen som eies av konsernet var 11.000 millioner koner (10.404), en økning på 5,6 % fra 2020.

Selskapet ble i februar tildelt offisiell kredittrating fra Moody's - Investment grade Baa2.

Som følge av strenge smittevernstiltak var mange butikker i konsernets kjøpesentre i befolkningsrike deler av landet stengt for fysisk handel i store deler av kvartalet.

For Olav Thon Eiendomsselskap ASA Arne B. Sperre Konserndirektør finans Tel: 926 97 622