«Tilbake til børsmeldinger
20.05.2021

Vellykket plassering av nye obligasjonslån

Det vises til børsmelding den 19. mai 2021.

Olav Thon Eiendomsselskap ASA har i dag plassert nye usikrede obligasjonslån på totalt NOK 1.150 millioner, fordelt på tre ulike transjer:

- Nytt 3 års lån med volum 500 millioner og kupong 3m Nibor + 0,67 % p.a - Utvidelse på NOK 400 millioner i lånet med ISIN NO0010940471 og forfallsdato 3. mars 2026 til en kurs tilsvarende 3m Nibor + 0,85 % p.a. - Utvidelse på NOK 250 millioner i lånet med ISIN NO0010940489 og forfallsdato 3. mars 2028 til en kurs tilsvarende 3m Nibor + 1,05 % p.a.

Formålet med obligasjonsfinansieringen er generelle selskapsformål, inkludert refinansiering av gjeld.

Obligasjonslånene vil bli søkt notert på Oslo Børs.

Danske Bank, Nordea og SEB var tilretteleggere av de nye obligasjonslånene.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: