«Tilbake til børsmeldinger
24.06.2021

Oslo Børs - Olav Thon Eiendomsselskap ASA - Mottatt søknad om notering av obligasjonslån

Oslo Børs har mottatt søknad om børsnotering av ISIN NO0010940489

Markedsmisbruksforordningen (MAR) gjelder fra søknadstidspunktet, herunder låntagers informasjonsplikt om innsideinformasjon.