«Tilbake til børsmeldinger
13.08.2021

RAPPORT FOR 2 KVARTAL OG 1. HALVÅR 2021

Hovedpunktene i kvartalsrapporten er som følger:

Konsernet hadde en god finansiell utvikling også i 2. kvartal, og resultat før skattekostnad ble 503 millioner kroner

Resultat før skattekostnad, verdiendringer og valuta utgjorde 525 millioner kroner

Konsernets finansielle posisjon er solid, og ved halvårsskiftet var konsernets egenkapitalandel 49 %, og likviditetsreserven 7.303 millioner kroner

Omsetningen i kjøpesenterporteføljen som eies av konsernet var i 2. kvartal 12.766 millioner kroner

Styret har besluttet å dele ut utbytte for 2020 med 5 kroner per aksje til aksjonærer i selskapet per 31.08.2021.

For Olav Thon Eiendomsselskap ASA Arne B. Sperre Konserndirektør finans Tel: 926 97 622