«Tilbake til børsmeldinger
13.08.2021

NØKKELINFORMASJON VED KONTANTUTBYTTE FOR OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA

Utbyttebeløp: 5,00 per aksje Annonsert valuta: Norske kroner Siste dag inklusive: 31.08.2021 Ex-dato: 01.09.2021 Record date:(Eierregisterdato) 02.09.2021 Betalingsdato: 14.09.2021 Vedtaksdato: 12.08.2021

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12