«Tilbake til børsmeldinger
16.08.2021

Ny 10 år flytende rente senior usikret obligasjonslån i NOK

Olav Thon Eiendomsselskap ASA har i dag emittert NOK 200 millioner i form av et nytt senior usikret obligasjonslån med 10 års løpetid.

Lånet har en flytende rente på 3 måneders nibor + 1,20 % p.a. Lånet planlegges utbetalt den 25. august 2021 og vil bli søkt notert på Oslo Børs.

Handelsbanken Capital Markets har vært engasjert som tilrettelegger av obligasjonslånet.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Olav Thon Eiendomsselskap ASA Arne B. Sperre Konserndirektør finans Tel. +47 926 97 622