«Tilbake til børsmeldinger
18.08.2021

Vellykket plassering av nytt senior usikret obligasjonslån i NOK

Olav Thon Eiendomsselskap ASA har i dag emittert NOK 250 millioner i form av et nytt senior usikret obligasjonslån med 5 års løpetid.

Lånet har en flytende rente på 3 måneders Nibor + 0,83 % p.a.

Lånet planlegges utbetalt den 1. september 2021 og vil bli søkt notert på Oslo Børs.

Nordea har vært engasjert som tilrettelegger av obligasjons-lånet.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Olav Thon Eiendomsselskap ASA Arne B. Sperre Konserndirektør finans Tel. +47 926 97 622