«Tilbake til børsmeldinger
18.08.2021

Ny 4 år fast rente senior usikret obligasjonslån i NOK

Olav Thon Eiendomsselskap ASA har i dag emittert NOK 900 millioner i form av et nytt senior usikret obligasjonslån med 4 års løpetid.

Lånet har en fast rente på 2,03 % p.a. (tilsvarende 3 måneders nibor + 0,74 % p.a.). Lånet planlegges utbetalt den 25. august 2021 og vil bli søkt notert på Oslo Børs.

SEB har vært engasjert som tilrettelegger av obligasjonslånet.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Olav Thon Eiendomsselskap ASA Arne B. Sperre Konserndirektør finans Tel. +47 926 97 622