«Tilbake til børsmeldinger
26.08.2021

Ny 6 år fast rente senior usikret obligasjonslån i NOK

Olav Thon Eiendomsselskap ASA har i dag emittert NOK 300 millioner i form av et nytt senior usikret obligasjonslån med 6 års løpetid.

Lånet har en fast rente på 2,33 % p.a. (tilsvarende 3 måneders nibor + 0,90 % p.a.). Lånet planlegges utbetalt den 2. september 2021 og vil bli søkt notert på Oslo Børs.

SEB har vært engasjert som tilrettelegger av obligasjonslånet.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Olav Thon Eiendomsselskap ASA Arne B. Sperre Tel. +47 926 97 622