«Tilbake til børsmeldinger
01.09.2021

Renteregulering

Det er fastsatt ny rente for NO0011008997. Ny rentesats i perioden 03.09.2021 - 03.12.2021 er 1,09. Ticker:OLT141

Den nye rentesats (og rentebindindingsperiode) er fastsatt i henhold til avtale, jf. låneavtalens og tegningsinnbydelsens/lånebeskrivelsens bestemmelser.

Se vedlagt dokument for utfyllende informasjon.

(Publisert av Nordic Trustee, Cecilie Natalie Haug)