«Tilbake til børsmeldinger
07.09.2021

OLT - Frivillig tilbakekjøpstilbud til obligasjonseierne i OLT124

Olav Thon Eiendomsselskap ASA (Baa2/stable) har mandatert DNB Markets til å undersøke muligheten for tilbakekjøp av utestående Obligasjoner i ISIN NO0010844459 (OLT124 - FRN Olav Thon Eiendomsselskap Secured Open Bond Issue 2019/2024). Utestående volum er NOK 300 millioner, og lånet forfaller 14. mars 2024.

Obligasjonseierne får som et alternativ til tilbakekjøp, tegne seg for, hele eller deler av volumet i OLT124, i OLT141 (NO0011008997 - FRN Olav Thon Eiendomsselskap ASA Open Senior Unsecured Bond Issue 2021/2024) med forfallsdato 3. juni 2024. Utestående volum er NOK 500 millioner.

For å delta i dette tilbakekjøpet og/eller byttetilbudet bes obligasjonseierne om å kontakte sin kontaktperson i DNB Markets, eller alternativt:

Jan Krogh-Vennemo, DNB Markets, Head of Fixed Income - 24 16 90 15 Tilbudet står åpent til 8. september 2021 kl. 15:00.

Oslo, 7. september 2021 For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Olav Thon Eiendomsselskap ASA Arne B. Sperre Tlf. 926 97 622