«Tilbake til børsmeldinger
16.09.2021

Ny 2 år flytende rente senior usikret obligasjonslån i SEK

Olav Thon Eiendomsselskap ASA har i dag emittert SEK 600 millioner i form av et nytt senior usikret obligasjonslån med 2 års løpetid.

Lånet har en flytende rente på 3 måneders stibor + 0,50 % p.a. Lånet planlegges utbetalt den 27. september 2021 og vil bli søkt notert på Oslo Børs.

Danske Bank har vært engasjert som tilrettelegger av obligasjonslånet.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Olav Thon Eiendomsselskap ASA Arne B. Sperre Tel. +47 926 97 622