«Tilbake til børsmeldinger
21.09.2021

Utvidelse av senior usikret obligasjonslån i NOK

Olav Thon Eiendomsselskap ASA har emittert NOK 300 millioner i obligasjonslånet med ISIN NO0011008997 (OLT141) med forfall 3. juni 2024.

Emisjonen ble gjennomført til en kurs som tilsvarer en rente på 3 mnd. NIBOR + 0,603 %. Etter emisjonen er utestående beløp i lånet NOK 800 millioner og innbetalingsdato vil være 29. september 2021.

DNB Markets har vært engasjert som tilrettelegger av lånet.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Olav Thon Eiendomsselskap ASA Arne B. Sperre Tel: +47 926 97 622