Q2 2023

 

Hovedpunktene i kvartalsrapporten og 1. halvår er som følger1:

 

1 Tallene i parentes er tall fra samme periode/tidspunkt i fjor.

Trykk her for å lese hele den finansielle rapporten for Olav Thon Eiendomsselskap, 2. kvartal 2023 (PDF).

Print