Q3 2018

Olav Thon Eiendomsselskap oppnådde i 3. kvartal et godt resultat.

Hovedpunktene i kvartalsrapporten er som følger: 1)

Forside q3

1) Tallene i parentes er tall fra samme periode/tidspunkt i fjor.

Trykk her for å lese hele den finansielle rapporten for Olav Thon Eiendomsselskap, 3. kvartal 2018 (PDF)

Print