Aksjonærer

Aksjekapitalen i selskapet utgjør kr 101 478 908 fordelt på 101 478 908 aksjer, hver pålydende på kr 1.

Selskapets 20 største aksjonærer per 30.04.2024 er:

Aksjonær Antall aksjer Eierandel %
Olav Thon Gruppen AS* 68 674 000 67,67
Investhon AS 7 858 940 7,74
MP Pensjon PK 2 290 673 2,26
Verdipapirfondet Nordea Norge Verd 1 644 332 1,62
J.P. Morgan SE 1 357 094 1,34
Folketrygdfondet 1 210 529 1,19
Otto Olsen Invest AS 1 036 484 1,02
Telenor Pensjonskasse 834 355 0,82
Intertrade Shipping AS 800 010 0,79
E6E Holding AS 781 343 0,77
Otto Olsen Eiendom AS 700 000 0,69
Pensjonskassen for Helseforetakene 685 000 0,68
Trondheim Kommunale Pensjonskasse 660 020 0,65
Holmen Spesialfond 644 222 0,63
Salt Value AS 563 858 0,56
Verdipapirfondet Nordea Avkastning 533 599 0,53
DNB Bank ASA 486 818 0,48
Wenaasgruppen AS 408 739 0,40
Fossekallen Invest AS 394 738 0,39
J.P. Morgan SE 336 066 0,33
Sum 91 900 820 90,56

* Olav Thon Gruppen AS eies 100 % av Olav Thon Stiftelsen, Totalt eier Olav Thon Stiftelsen direkte og indirekte 75,4 % av selskapet.

Print