Aksjonærer

Aksjekapitalen i selskapet utgjør kr 101 478 908 fordelt på 101 478 908 aksjer, hver pålydende på kr 1.

Selskapets 20 største aksjonærer per 31.08.2023 er:

Aksjonær Antall aksjer Eierandel %
Olav Thon Gruppen AS* 68 674 000 67,67
Investhon AS* 7 858 940 7,74
MP Pensjon PK 2 297 769 2,26
Folketrygdfondet 2 029 105 2,00
Verdipapirfondet Nordea Norge Verd 1 466 904 1,45
J.P. Morgan SE 1 186 942 1,17
Otto Olsen Invest AS 1 036 484 1,02
Telenor Pensjonskasse 834 355 0,82
Intertrade Shipping AS 800 010 0,79
E6E Holding AS 781 343 0,77
Otto Olsen Eiendom AS 700 000 0,69
Pensjonskassen for Helseforetakene 685 000 0,68
Trondheim Kommunale Pensjonskasse 660 020 0,65
Salt Value AS 563 858 0,56
Verdipapirfondet Nordea Avkastning 533 599 0,53
Holmen Spesialfond 519 222 0,51
DNB Bank ASA 487 992 0,48
Wenaasgruppen AS 408 739 0,40
Fossekallen Invest AS 394 738 0,39
Asker Kommune 365 682 0,36
Sum 92 284 702 90,94

* Olav Thon Gruppen AS eies 100 % av Olav Thon Stiftelsen, Totalt eier Olav Thon Stiftelsen direkte og indirekte 75,4 % av selskapet.

Print