Aksjonærer

Aksjekapitalen i selskapet utgjør kr 103 623 171 fordelt på 103 623 171 aksjer, hver pålydende på kr 1.

Selskapets 20 største aksjonærer per 31.08.2021 er:

Aksjonær Antall aksjer Eierandel %
Olav Thon Gruppen AS* 68 674 000 66,27
Investhon AS* 7 858 940 7,58
Folketrygdfondet  2 479 288 2,39
MP Pensjon PK 2 297 769 2,22
Verdipapirfondet Nordea Norge Verd 1 915 556 1,85
Otto Olsen Invest AS 1 036 484 1,00
Verdipapirfondet Nordea Kapital 973 438 0,94
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 899 367 0,87
Telenors Pensjonskasse  885 235 0,85
Verdipapirfond Odin Norge 781 343 0,75
Otto Olsen Bygg AS 778 186 0,75
Asker Kommune 715 682 0,69
Otto Olsen Eiendom AS  700 000 0,68
Pensjonskassen for Helseforetakene 685 000 0,66
Trondheim Kommunale Pensjonskasse  660 020 0,64
Verdipapirfondet Nordea Avkastning  588 599 0,57
VPF DNB AM Norske Askjer 460 515 0,44
Lærdal Finans AS 431 960 0,42
Intertrade Shipping AS 430 000 0,41
Bera AS 423 464 0,41
Sum 93 674 846 90,40

* Olav Thon Gruppen AS eies 100 % av Olav Thon Stiftelsen. Totalt eier Olav Thon Stiftelsen direkte og indirekte 73,9 % av selskapet.

Print