Aksjonærer

Aksjekapitalen i selskapet utgjør kr 103 623 171 fordelt på 103 623 171 aksjer, hver pålydende på kr 1.

Selskapets 20 største aksjonærer per 28.02.20 er:

Aksjonær Antall aksjer Eierandel %
Olav Thon Gruppen AS* 68 674 000 66,27
Investhon AS* 7 858 940 7,58
Folketrygdfondet  2 824 288 2,73
MP Pensjon PK 2 297 769 2,22
Verdipapirfondet Nordea Norge Verd 1 692 991 1,63
Otto Olsen Invest AS 1 036 484 1,00
Verdipapirfondet Nordea Kapital 973 438 0,94
Verdipapirfond Odin Norge  928 186 0,90
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 911 921 0,88
Telenors Pensjonskasse  885 235 0,85
Otto Olsen Bygg AS 781 343 0,75
Asker Kommune 715 682 0,69
Otto Olsen Eiendom AS  700 000 0,68
Trondheim Kommunale Pensjonskasse  660 020 0,64
Verdipapirfondet Nordea Avkastning  588 599 0,57
VPF DNB AM Norske Askjer 514 128 0,50
Lærdal Finans AS 431 960 0,42
Intertrade Shipping AS 430 000 0,41
Bera AS 400 000 0,39
Fossekallen Invest AS 394 738  0,38
Sum 93 699 722 90,42

* Olav Thon Gruppen AS eies 100 % av Olav Thon Stiftelsen. Totalt eier Olav Thon Stiftelsen direkte og indirekte 73,9 % av selskapet.

Print