Aksjonærer

Aksjekapitalen i selskapet utgjør kr 103 623 171 fordelt på 103 623 171 aksjer, hver pålydende på kr 1.

Selskapets 20 største aksjonærer per 30.11.2021 er:

Aksjonær Antall aksjer Eierandel %
Olav Thon Gruppen AS* 68 674 000 66,27
Investhon AS* 7 858 940 7,58
Folketrygdfondet  2 479 288 2,39
MP Pensjon PK 2 297 769 2,22
Verdipapirfondet Nordea Norge Verd 1 915 556 1,85
Otto Olsen Invest AS 1 036 484 1,00
Verdipapirfondet Nordea Kapital 923 313 0,89
Telenors Pensjonskasse  885 235 0,85
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 819 554 0,79
Otto Olsen Bygg AS  781 343 0,75
Asker Kommune 715 682 0,69
Otto Olsen Eiendom AS  700 000 0,68
Pensjonskassen for Helseforetakene 685 000 0,66
Trondheim Kommunale Pensjonskasse  660 020 0,64
 Verdipapirfondet Nordea Avkastning  588 599 0,57
Intertrade Shipping AS  450 000 0,43
Lærdal Finans AS 431 960 0,42
VPF DNB AM Norske Askjer 428 581 0,41
Verdipapirfondet Nordea Norge Plus 428 732 0,41
Salt Value AS 423 464 0,41
Sum 93 181 520 89,92

* Olav Thon Gruppen AS eies 100 % av Olav Thon Stiftelsen. Totalt eier Olav Thon Stiftelsen direkte og indirekte 73,9 % av selskapet.

Print