Aksjonærer

Aksjekapitalen i selskapet utgjør kr 103 623 171 fordelt på 103 623 171 aksjer, hver pålydende på kr 1.

Selskapets 20 største aksjonærer per 31.12.20 er:

Aksjonær Antall aksjer Eierandel
Olav Thon Gruppen AS* 68 674 000 66,27 %
Investhon AS* 7 858 940 7,58 %
Folketrygdfondet  2 824 288  2,73 % 
Verdipapirfondet Nordea Norge Verd 2 621 460 2,53 %
MP Pensjon PK
2 297 769 2,22 %
Otto Olsen Invest AS 1 036 484 1,00 %
Verdipapirfondet Nordea Kapital 973 438 0,94 %
Verdipapirfond Odin Norge  928 186 0,90 %
Otto Olsen Bygg AS  781 343 0,75 %
Otto Olsen Eiendom AS 700 000 0,68 %
Telenors Pensjonskasse 679 235 0,66 %
Trondheim Kommunale Pensjonskasse  660 020 0,64 %
DNB Markets Aksjehandel/-analyse  641 670 0,62 %
Verdipapirfondet Nordea Avkastning  588 599 0,57 %
Asker Kommune 522 800 0,50 %
VPF DNB AM Norske Askjer 514 128 0,50 %
Lærdal Finans AS 431 960 0,42 %
Bera AS 400 000 0,39 %
Fossekallen Invest AS 394 738 0,38 %
Pensjonskassen for helseforetakene 385 000 0,37 %
Sum 93 914 058 90,63 %

* Olav Thon Gruppen AS eies 100 % av Olav Thon Stiftelsen. Totalt eier Olav Thon Stiftelsen direkte og indirekte 73,9 % av selskapet.

Print