Q1 2024

 

Hovedpunktene i kvartalsrapporten er som følger1:

 

1 Tallene i parentes er tall fra samme periode/tidspunkt i fjor.

Trykk her for å lese hele den finansielle rapporten for Olav Thon Eiendomsselskap, 1. kvartal 2024 (PDF).

Print