Q2 2021

 

Hovedpunktene i kvartalsrapporten er som følger*:

 

* Tallene i parentes er tall fra samme periode/tidspunkt i fjor.

Trykk her for å lese hele den finansielle rapporten for Olav Thon Eiendomsselskap, 2. kvartal 2021 (PDF).

Print