Q4 2019

Olav Thon Eiendomsselskap oppnådde et godt resultat også i 4. kvartal

Hovedpunktene i kvartalsrapporten er som følger1:

1) Tallene i parentes er tall fra samme periode/tidspunkt i fjor.

Trykk her for å lese hele den finansielle rapporten for Olav Thon Eiendomsselskap, 4. kvartal 2019 (PDF)

Print