2016

/link/8644d2ee961f40b2aac81fd3cf8294a7.aspx

Aksjonærforhold

Det overordnede mål for Olav Thon Eiendomsselskaps virksomhet er å oppnå høyest mulig vekst i egenkapital per aksje.

Les mer

 

Finansielle forhold

Olav Thon Eiendomsselskap opererer i en kapitalintensiv bransje hvor valg av finansiell strategi er av stor betydning.

Les mer

 

Eiendomsporteføljen

Leieinntektsnivået var per 01.01.17 2.850 millioner kroner (2.500) og ledigheten 3,6 % (3,1). Inkludert andel fra eiendommer i felleskontrollerte og tilknyttede selskaper var leieinntektsnivået 3.125 millioner kroner (2.845). I de senere år har leienivået økt kraftig, delvis gjennom utvikling og delvis gjennom kjøp av eiendom.

Les mer