Q4 2020

 

Hovedpunktene i kvartalsrapporten er som følger1):

1) Tallene i parentes er tall fra samme periode/tidspunkt i fjor.

Trykk her for å lese hele den finansielle rapporten for Olav Thon Eiendomsselskap, 4. kvartal 2020 (PDF)

Print