Eiendomsvirksomheten

Eiendomsporteføljen

Leieinntektsnivået var per 01.01.18 2.910 millioner kroner (2.850) og ledigheten 2,7 % (3,6). Inkludert andel fra eiendommer i felleskontrollerte og tilknyttede selskaper var leieinntektsnivået 3.200 millioner kroner (3.125).  I de senere år har leienivået økt kraftig, delvis gjennom utvikling og delvis gjennom kjøp av eiendom. Ledigheten har i samme periode vært stabil mellom 2 og 4 %. Ved årsskiftet eide konsernet (inkludert felleskontrollerte og tilknyttede selskaper) 134 eiendommer med et samlet utleiebart areal på ca. 1.655.000 kvm. I tillegg eier konsernet betydelige parkeringsarealer og tomteområder som muliggjør fremtidig prosjektutvikling.

Graf: Leieinntektsnivå

Graf: Ledighet

Målt etter leienivå fordeler eiendomsporteføljen seg på:

  • 81 % kjøpesenter
  • 19 % næringseiendom

Geografisk fordeler eiendomsporteføljen seg på:

  • 43 % Oslo-regionen
  • 24 % øvrige storbyregioner
  • 25 % øvrige byregioner
  •   8 % utland (Sverige)

Graf: Leieinntektsfordeling

71 % av konsernets leieinntekter kommer fra eiendommer i storby-regioner, i all hovedsak Oslo, Bergen, Stavanger og Stockholm. De resterende 29 % er i hovedsak leieinntekter fra kjøpesentre i øvrige byregioner i Norge og Sverige. Konsernets 20 største eiendommer genererer 59 % av leieinntektene.

Leiekontraktene forfaller relativt stabilt de neste årene og har en gjennomsnittlig gjenværende løpetid på 4 år.

Markedsmessig risiko

Konsernets markedsmessige risiko omtales i styrets årsberetning.

Kjøpesenter

Leieinntektsnivået i kjøpesenterporteføljen som eies av konsernet økte i 2017 med 3% til 2.640 millioner (inkl. FKS/TS).

Ved årsskiftet omfattet kjøpesenterområdet 98 kjøpesentre, hvorav 30 forvaltes for eksterne eiere.

Per 31.12.17 hadde konsernet 64 (64) kjøpesenter i eie i Norge og 5 (5) kjøpesenter i Sverige. I tillegg hadde konsernet 30 (30) under forvaltning for andre eiere.

Samlet butikkomsetning var på 50,8 milliarder kroner (50,4) i 2017, og den organiske veksten fra 2016 vurderes til rundt 2 %.

Olav Thon Eiendomsselskap er Norges ledende kjøpesenteraktør og har en solid markedsposisjon. I kjøpesenterporteføljen inngår blant annet Norges største kjøpesenter; Sandvika Storsenter i Bærum og totalt 7 av landets 8 største kjøpesentre i 2017.

I Norge økte leieinntektsnivået i konsernets kjøpesentre med 3 % til 2.398 millioner kroner (inkl. FKS/TS), og samlet butikkomsetning var 47,1 milliarder kroner (46,6).

Leieinntektsnivået i konsernets 5 svenske kjøpesentre økte med 2 % til 245 millioner svenske kroner. Butikkomsetningen i kjøpesentrene var 3,8 milliarder svenske kroner (3,9). Omsetningsutviklingen i Sverige påvirkes blant annet av ombygging ved flere av sentrene

Graf: Kjøpesenteromsetning

Hovedtyngden av omsetningen på konsernets kjøpesentre består av leietakere med virksomheter innen bransjene Mat og drikke (28 %), Spesialbutikker (24 %), Klær, sko og reiseeffekter (19 %), og Hus og hjem (19 %), servering (6%), service og tjenester (3%) og annen detaljhandel 1%.

Graf: Bransjefordeling kjøpesenter

Næringseiendom

Leieinntektsnivået for konsernets næringseiendom (eksklusive kjøpesentereiendom) var 560 millioner kroner, en økning på 1 % fra foregående år.

Se også

Oversikt over større bygge- og utviklingsprosjekter

 

Oversikt over alle grafer

Leieinntektsnivå

Ledighet

kakediagram

Kjøpesenteromsetning

Bransjefordeling OTE Kjøpesenter