Næringseiendom

Konsernets næringseiendommer  (inkl. andel i FKS og TS) hadde ved inngangen til 2017 et leieinntektsnivå på 577 millioner kroner. 

Eiendommene hadde per 01.01.17 et samlet utleieareal på ca. 301.500 kvadratmeter, parkeringsareal er ikke inkludert.

NÆRINGSEIENDOM STED TYPE LOKALE UTLEIEAREAL 2017 LEIE 2017 1)
Munkedamsveien 45 (Vika Atrium) Oslo Kontor/hotell 36 325 96
Pilestredet 54/56/Bislettgata 4/6/8 Oslo Kontor 26 105 53
Gardermoen Park Gardermoen Lager/kontor 41 531 54
Torggata 2-4 Oslo Kontor/handel 14 990 42
Karl Johans gate 25 Oslo Kontor/handel 6 816 28
Torggata 17b/22/23/25/26/28 Oslo Kontor/handel 9 354 22
Universitetsgata 22/24/26 Oslo Kontor/servering 8 913 20
Vitaminveien 6 Oslo Handel/kontor 6 871 19
Sandviksveien 186 (Oslofjord) Bærum Hotell 18 711 19
Stortorvet 2 Oslo Kontor/handel 3 531 18
Torgata11/Storgata 13 (Strøget) Oslo Handel/kontor 5 255 14
Industriveien 33 Bærum Kontor 10 285 13
Munchs gate 5 (Munch) Oslo Hotell 6 427 13
Dalsbergstien 19 Oslo Handel 3 782 12
Vitaminveien 11 Oslo Kontor/handel 7 982 12
Brugata 6/8/10/12/14 Oslo Handel/kontor/bolig 6 811 11
Postvegen 2/12 Ålesund Kontor/Handel 8 776 10
Torggata 7 Oslo Kontor/handel 5 792 10
Oskar Braatens gate 31 Oslo Bolig 3 376 10
Jongsåsveien 4/6 Bærum Kontor 8 945 9
Lillehammer Strandpark Lillehammer Handel/kontor 13 592 9
Claude Monets allè 14-18 Bærum Handel 2 100 7
Pløens gate 4/Youngstorget 4 Oslo Kontor/handel 3 400 7
Karl Johans gate 1 Oslo Handel/kontor 1 970 6
Sandakervn. 109/111 Oslo Kontor/handel 2 967 6
Hausmanns gate 31/33 Oslo Kontor/bolig 2 390 6
Grensen 9a Oslo Kontor/handel 2 364 6
Calmeyers gate 8b Oslo Bolig 1 982 5
Storgata 14/16/20 Jessheim Kontor/handel 3 512 5
Kommandør T.I. Øgrims plass 7 Oslo Bolig/handel 3 253 5
Elveveien 65/71/75-85 Bærum Kontor 1 861 4
Torggata 9a Oslo Kontor/handel 1 476 4
Osterhausgata 9/11 Oslo Kontor/bolig 2 909 4
Bernt Ankers gt. 6/Calmeyers gt. 6 Oslo Kontor/handel 1 891 3
Elvegaten 25 (50%) 2) Sandnes Kontor 2 060 3
Kristian IV's gate 12 Oslo Servering/kontor 1 807 2
Skibåsen 50 Kristiansand Handel 4 705 2
Vinterbro - tomt Ås Tomt 0 2
Breiviktunet Ålesund Bolig 1 800 2
Stenersgata 22/24 Oslo Handel 1 605 1
Valkyriegate 9 Oslo Bolig 664 1
Vakåsveien 4/12/14/16 Asker Kontor/bolig 1 541 1
Christian Michelsens gate 63 Oslo Bolig 488 1
Arnljot Gellines vei 1 Oslo Kontor 544 0
Mortensrud (felt 9) - tomt Oslo Tomt 0 0
Th. Petersons gate 7 Moss Parkering 0 0
Underlandsveien 6-8 - tomt Asker Tomt 0 0

1) Leie viser vurdert markedsleie i millioner kroner.

2) Eiendommen eies av et felleskontrollert selskap (FKS). Fra 2014 rapporteres FKS etter egenkapitalmetoden iht. IFRS-11.

Print