Næringseiendom

Konsernets næringseiendommer (inkl. andel i FKS og TS) hadde ved inngangen til 2018 et leieinntektsnivå på 560 millioner kroner.

Eiendommene hadde per 01.01.18 et samlet utleieareal på ca. 297.000 kvadratmeter, parkeringsareal er ikke inkludert.

NÆRINGSEIENDOM STED TYPE LOKALE UTLEIEAREAL2017 LEIE 2018 1)
Munkedamsveien 45 (Vika Atrium) Oslo Kontor/hotell 36 359 97
Pilestredet 54/56/Bislettgata 4/6/8 Oslo Kontor 26 105 54
Gardermoen Park Gardermoen Lager/kontor 40 769 50
Torggata 2-4 Oslo Kontor/handel 14 726 40
Karl Johans gate 25 Oslo Kontor/handel 6 871 28
Universitetsgata 22/24/26 Oslo Kontor/servering 8 870 20
Vitaminveien 6 Oslo Handel/kontor 6 902 20
Sandviksveien 186 (Oslofjord) Bærum Hotell 18 711 20
Torggata 17b/22/23/25/26/28 Oslo Kontor/handel 8 661 19
Stortorvet 2 Oslo Kontor/handel 3 531 18
Torgata11/Storgata 13 (Strøget) Oslo Handel/kontor 5 255 16
Industriveien 33 Bærum Kontor 10 298 14
Munchs gate 5 (Munch) Oslo Hotell 6 427 14
Dalsbergstien 19 Oslo Handel 3 782 13
Vitaminveien 11 Oslo Kontor/handel 7 982 12
Brugata 6/8/10/12/14 Oslo Handel/kontor/bolig 6 720 11
Postvegen 2/12 Ålesund Kontor/Handel 8 888 10
Torggata 7 Oslo Kontor/handel 5 223 10
Oskar Braatens gate 31 Oslo Bolig 3 995 10
Jongsåsveien 4/6 Bærum Kontor 8 856 9
Lillehammer Strandpark Lillehammer Handel/kontor 12 483 8
Pløens gate 4/Youngstorget 4 Oslo Kontor/handel 3 556 8
Hausmanns gate 31/33  Oslo Kontor/bolig 2 732 8
Claude Monets allè 14-18 Bærum Handel 2 299 7
Karl Johans gate 1 Oslo Handel/kontor 1 970 6
Sandakervn. 109/111 Oslo Kontor/handel 2 967 6
Storgata 14/16/20 Jessheim Kontor/handel 3 504 6
Grensen 9a Oslo Kontor/handel 2 364 6
Kommandør T.I. Øgrims plass 7 Oslo Bolig/handel 2 609 6
Calmeyers gate 8b Oslo Bolig 1 761 5
Osterhausgata 9/11 Oslo Kontor/bolig 2 822 5
Elveveien 65/71/75-85 Bærum Kontor 1 861 4
Torggata 9a Oslo Kontor/handel 1 573 4
Bernt Ankers gt. 6/Calmeyers gt. 6 Oslo Kontor/handel 1 891 3
Elvegaten 25 (50%) 2) Sandnes Kontor 1 813 3
Kristian IV's gate 12 Oslo Servering/kontor 1 807 2
Skibåsen 50 Kristiansand Handel 4 704 2
Breiviktunet Ålesund Bolig 1 200 1
Stenersgata 22/24 Oslo Handel 1 605 1
Valkyriegate 9 Oslo Bolig 664 1
Vakåsveien 4/12/14/16 Asker Kontor/bolig 1 541 1
Christian Michelsens gate 63 Oslo Bolig 488 1
Arnljot Gellines vei 1 Oslo Kontor 0 0
Mortensrud (felt 9) - tomt Oslo Tomt 0 0
Th. Petersons gate 7 Moss Parkering 0 0
Underlandsveien 6-8 - tomt Asker Tomt 0 0

1) Leie viser vurdert markedsleie i millioner kroner.

2) Eiendommen eies av et felleskontrollert selskap (FKS). Fra 2014 rapporteres FKS etter egenkapitalmetoden iht. IFRS-11.

Print