Næringseiendom

Konsernets næringseiendommer (inkl. andel i FKS og TS) hadde ved inngangen til 2019 et leieinntektsnivå på 659 millioner kroner.

Eiendommene hadde per 01.01.19 et samlet utleieareal på ca. 342.800 kvadratmeter, parkeringsareal er ikke inkludert.

NÆRINGSEIENDOM STED TYPE LOKALE Leie 2019 1) mill. UTLEIE AREAL
Munkedamsveien 45 (Vika Atrium) Oslo Kontor/hotell 103 36 750
Storotunet (tidl. Vitaminveien 11) Oslo Handel/hotell/bolig 93 52 680
Pilestredet 54/56/Bislettgata 4/6/8 Oslo Kontor 55 26 421
Gardermoen Park Gardermoen Lager/kontor 54 41 564
Torggata 2-4 Oslo Kontor/handel 41 14 726
Karl Johans gate 25 Oslo Kontor/handel 29 6 873
Torggata 17b/22/23/25/26/28 Oslo Kontor/handel 22 8 607
Sandviksveien 186 (Oslofjord) Bærum Hotell 21 18 711
Universitetsgata 22/24/26 Oslo Handel/kontor/servering 21 8 931
Vitaminveien Oslo Handel/kontor 20 6 835
Stortorvet 2 Oslo Kontor/handel 16 3 482
Torgata11/Storgata 13 (Strøget) Oslo Handel/kontor 16 5 287
Munchs gate 5 (Munch) Oslo Hotell 15 6 427
Industriveien 33 Bærum Kontor 13 9 814
Dalsbergstien 19 Oslo Handel 13 3 789
Brugata 6/8/10/12/14 Oslo Handell/kontor/bolig 11 6 503
Postvegen 2/12 Ålesund Kontor/handel 10 8 693
Torggata 7 Oslo Kontor/handel 10 5 223
Oskar Braatens gate 31 Oslo Bolig 10 3 184
Jongsåsveien 4/6 Bærum Kontor 9 8 855
Lillehammer Strandpark Lillehammer Handel/kontor 8 12 275
Karl Johans gate 1 Oslo Handel/kontor 8 1 970
Hausmanns gate 31/33/Mariboes gate 19 Oslo Kontor/bolig 8 2 708
Youngstorget 4/Pløens gate 4 Oslo Kontor/handel 7 3 931
Claude Monets allè 14-18 Bærum Handel 7 2 448
Kommandør T.I. Øgrims plass 7 Oslo Bolig/handel 7 3 399
Sandakerveien 109/111 Oslo Kontor/handel 6 3 222
Grensen 9a Oslo Kontor/handel 6 2 471
Osterhaus gate 9/11 Oslo Kontor/bolig 6 3 328
Storgata 14/16/20 Jessheim Kontor/handel 6 3 676
Calmeyers gate 8b Oslo Bolig 6 1 761
Torggata 9a Oslo Kontor/handel 4 1 573
Elveveien 81-85 Bærum Kontor 4 1 861
Bernt Ankers gt. 6/Calmeyers gt. 6 Oslo Kontor/handel 3 1 891
Elvegaten 25 (50%) 2) Sandnes Kontor 3          1 813
Kristian IV's gate 12 Oslo Servering/kontor 2 1 807
Skibåsen 50 Kristiansand Handel 2 4 706
Stenersgata 22/24 Oslo Handel 1 1 915
Valkyriegata 9/Jacob Aalls gate 28 Oslo Bolig 1 664
Vakåsveien 4/12/14/16 Asker Kontor/bolig 1 1 541
Elveveien 65/71/75/77 Bærum Kontor 1 0
Christian Michelsens gate 63 Oslo Bolig 1 488
Mortensrud (felt 9) - tomt Oslo Tomt 0 0
Breiviktunet Ålesund Bolig 0 1 200
Th. Petersons gate 7 Moss Parkering 0 0
Arnljot Gellines vei 1 Oslo Kontor 0
Underlandsveien 6-8 - tomt Asker Tomt 0

1) Leie viser vurdert markedsleie i millioner kroner.

2) Eiendommen eies av et felleskontrollert selskap (FKS). 

Print