Sertifikatlån

Alle beløp er oppgitt i millioner kroner.

Navn Emisjon Forfall Beløp Rente Tilrettelegger Låneavtale (pdf) Oslo Børs
4,91 % CERT 37 180424 12.03.24 18.04.24 350 4,91 % DNB NO0013180810  
5,32 % CERT 91 150424 15.01.24 15.04.24 300 5,32 % Handelsbanken NO0013124818
 

 

 

Print