Sertifikatlån

Alle beløp er oppgitt i millioner kroner.

Navn Emisjon Forfall Beløp Rente Tilrettelegger Låneavtale (pdf) Oslo Børs
0,50% CERT 73 190421 30.10.20 30.04.21 400 0,50 % Nordea NO0010924137  
0,88% CERT 182 300421 30.10.20 30.04.21 300 0,88 % DNB Bank Markets NO0010904493 OLT134

 

* 3 måneder NIBOR + margin, kvartalsvis regulering

 

Print