Sertifikatlån

Alle beløp er oppgitt i millioner kroner.

Navn Emisjon Forfall Beløp Rente Tilrettelegger Låneavtale (pdf) Oslo Børs
0,55% CERT 121 161222 17.08.21 16.12.21 200 0,55 % DNB NO0011074585  
0,61% CERT 184 090222 09.08.21 09.02.22 600 0,61 % Nordea NO0011069478  
0,82% CERT 364 290422 30.04.21 29.04.22 150 0,82 % DNB NO0010992241  OLT137

 

* 3 måneder NIBOR + margin, kvartalsvis regulering

 

Print