Sertifikatlån

Alle beløp er oppgitt i millioner kroner.

Navn Emisjon Forfall Beløp Rente Tilrettelegger Låneavtale (pdf) Oslo Børs
0,88% CERT 182 300421 30.10.20 30.04.21 300 0,88 % DNB Bank Markets NO0010904493  
0,60% CERT 62 171220 16.10.20 17.12.20 200 0,60 % DNB Bank Markets NO0010895923  

* 3 måneder NIBOR + margin, kvartalsvis regulering

 

Print