Sertifikatlån

Alle beløp er oppgitt i millioner kroner.

Navn Emisjon Forfall Beløp Rente Tilrettelegger Låneavtale (pdf) Oslo Børs
0,38% CERT 73 170621 05.05.21 17.06.21 800 0,38 % Nordea NO0010996507  
0,82% CERT 364 290422 30.04.21 29.04.22 150 0,82 % DNB NO0010992241  OLT137

 

* 3 måneder NIBOR + margin, kvartalsvis regulering

 

Print