Sertifikatlån

Alle beløp er oppgitt i millioner kroner.

Navn Emisjon Forfall Beløp Rente Tilrettelegger Låneavtale (pdf) Oslo Børs
1,25 % CERT 365 210917 21.09.17 21.09.18 200 1,25 % DNB Bank Markets NO0010806490 OLT 104
1,23 % CERT 273 150917 15.09.17 15.06.18 100 1,23 % Nordea Markets NO0010806086 OLT 103
0,36 % FRN CERT 364 150917 15.09.17 14.09.18 100 3M+0,36 % Nordea Markets NO0010806003  
1,23 % CERT 273 150917 15.09.17 15.06.18 200 1,23 % Handelsbanken Capital Markets NO0010806086 OLT 103
1,20 % CERT 365 240818 24.08.17 24.08.18 150 1,20 % Handelsbanken Capital Markets NO0010803992 OLT102
1,33 % CERT 365 100718 10.07.17 10.17.18 200 1,33 % Handelsbanken Capital Markets NO0010801210 OLT101
1,15 % CERT 92 150917 15.06.17 15.09.17 200 1,15 % Nordea Markets NO0010798143 OLT100
1,25 % CERT 185 041217 02.06.17 04.12.17 200 1,25 % Nordea Markets NO0010795610 OLT99
1,40 % CERT 365 270418 27.04.17 27.04.18 300 1,40 % Handelsbanken Capital Markets NO0010791700 OLT96
1,30 % CERT 183 271017 27.04.17 27.10.17 300 1,30 % Nordea Markets NO0010791718 OLT97
1,40 % CERT 365 150318 15.03.17 15.03.18 400 1,40 % Handelsbanken Capital Markets NO0010789159 OLT95
1,40 % CERT 244 210917 20.01.17 21.09.17 400 1,40 % DNB Bank Markets NO0010782857 OLT92
Print