Sertifikatlån

Alle beløp er oppgitt i millioner kroner.

Navn Emisjon Forfall Beløp Rente Tilrettelegger Låneavtale (pdf) Oslo Børs
1,70% CERT 92 111019 11.07.19 11.10.19 500 1,70 % Nordea Markets NO0010859408  
1,66% CERT 94 020919 31.05.19 02.09.19 300 1,66 % Handelsbanken Capital Markets NO0010856131 OLT126
1,80 % CERT 363 070420 10.04.19 07.04.20 200 1,80 % Handelsbanken Capital Markets NO0010849920 OLT123
1,65 % CERT 183 021019 02.04.19 02.10.19 200 1,65 % Nordea Markets NO0010849185  
1,71 % CERT 364 170120 18.01.19 17.01.20 100 1,71 % Nordea Markets NO0010841885  
1,60 % CERT 365 311019 31.10.18 31.10.19 300 1,60 % DNB Bank Markets NO0010835416 OLT120
1,54 % CERT 364 200919 21.09.18 20.09.19 150 1,54 % DNB Bank Markets NO0010832892 OLT118

* 3 måneder NIBOR + margin, kvartalsvis regulering

 

Print