Sertifikatlån

Alle beløp er oppgitt i millioner kroner.

Navn Emisjon Forfall Beløp Rente Tilrettelegger Låneavtale (pdf) Oslo Børs
1,60 % CERT 365 311019 31.10.18 31.10.19 200 1,60 % DNB Bank Markets NO0010835416  OLT120
1,33 % CERT 78 170119 31.10.18 17.01.19 250 1,33 % DNB Bank Markets NO0010835424  OLT121
1,18 % CERT 55 201218 26.10.18 20.12.18 400 1,18 % Swedbank NO0010835226  
1,54 % CERT 364 200919 21.09.18 20.09.19 150 1,54 % DNB Bank Markets NO0010832892 OLT118
1,25 % CERT 266 020419 10.07.18 02.04.19 400 1,25 % Handelsbanken Capital Markets NO0010827892 OLT116
1,35 % CERT 365 150319 15.03.18 15.03.19 400 1,35 % DNB Bank Markets NO0010819386 OLT109
FRN CERT 365 180119 18.01.18 18.01.19 200 FRN* Nordea Markets NO0010814403 OLT119

* 3 måneder NIBOR + margin, kvartalsvis regulering

 

Print