Sertifikatlån

Alle beløp er oppgitt i millioner kroner.

Navn Emisjon Forfall Beløp Rente Tilrettelegger Låneavtale (pdf) Oslo Børs
2,23 % CERT 365 301020 31.10.19 30.10.20 300 2,23 % DNB Bank Markets NO0010867641  OLT129
FRN CERT 366 170920  17.09.19  17.09.20  300  FRN*  Handelsbanken Capital Markets  NO0010864150  OLT127

* 3 måneder NIBOR + margin, kvartalsvis regulering

 

Print