Utbytte

Det overordnede mål for Olav Thon Eiendomsselskaps virksomhet er å oppnå høyest mulig vekst i egenkapital per aksje. Over tid skal aksjonærene oppnå en avkastning som er konkurransedyktig i forhold til sammenlignbare investeringsalternativer.

Konsernets egenkapital per aksje økte i 2018 med 9% til 249 (227) kroner. De siste fem år har egenkapitalen per aksje økt med 104 %

Med virkning fra 2018 justeres selskapets utbyttepolitikk for å kunne gi aksjonærene en høyere løpende avkastning på aksjeinvesteringen.

Med tilfredsstillende likviditet og soliditet, vektlegges det at aksjonærene skal motta et utbytte tilsvarende 30 – 40 % av konsernets resultat eksklusive verdiendringer.

  2018* 2017 2016 2015 2014
Utbytte 4,4 2,2 2,0 1,8 1,6
Utbyttedato (ekskl. utbytte) 23.05.19 24.05.18  24.05.17 25.05.16  21.05.15
Utbetalingsdato 05.06.19 06.06.18  07.06.17 08.06.16  03.06.15

*Styrets forslag

Print