Utbytte

Det vil bli gjennomført en forsiktig utbyttepolitikk, hvor utbyttestørrelsen tilpasses konsernets investeringsplaner og målsetting om høy egenkapitalandel og god likviditet. Med tilfredsstillende soliditet og likviditet, vektlegges det at aksjonærene skal få en stabil årlig utbyttebetaling.

  2017 2016 2015 2014 2013*
Utbytte 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4
Utbyttedato (ekskl. utbytte) 23.05.18  24.05.17 25.05.16  21.05.15 22.05.14
Utbetalingsdato 06.06.18  07.06.17 08.06.16  03.06.15 04.06.14

*) Utbytte 2012-2013 er justert for aksjesplitt.

Print