Aksjonærer

Aksjekapitalen i selskapet utgjør kr 106 445 320 fordelt på 106 445 320 aksjer, hver pålydende på kr 1.

Selskapets 20 største aksjonærer per 31.07.19 er:

Aksjonær Antall aksjer Eierandel
Olav Thon Gruppen AS* 68 674 000 64,52 %
Investhon AS* 7 858 940 7,38 %
Folketrygdfondet 3 178 763 2,99 %
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 2 822 149 2,65 %
VPF Nordea Avkastning c/o JP Morgan Europe 2 534 152 2,38 %
MP Pensjon PK 2 294 769 2,16 %
Otto Olsen Invest AS 1 503 957 1,41 %
Odin Norge 1 028 186 0,97 %
Verdipapirfondet DNB Norge (IV) 1 019 162 0,96 %
DNB Markets Akjsehandel/-analyse 937 658 0,88088 %
Verdipapirfondet Nordea Kapital 726 438 0,68245 %
Otto Olsen Bygg AS 715 128 0,67183 %
Otto Olsen Eiendom AS 700 000 0,65761 %
Trondheim Kommunale Pensjonskasse 660 020 0,62006 %
Verdipapirfondet Nordea Avkastning 601 599 0,56517 %
Asker Kommune 522 800 0,49114 %
Lærdal Finans AS 431 960 0,4058 %
Bera AS 400 000 0,37578 %
Fossekallen Invest AS 394 738 0,37084 %
Tomte Forvaltning AS 302 020 0,28373 %
Sum 97 306 439 91,41 %

* Olav Thon Gruppen AS eies 100 % av Olav Thon Stiftelsen. Totalt eier Olav Thon Stiftelsen direkte og indirekte 71,9 % av selskapet.

Print