Aksjonærer

Aksjekapitalen i selskapet utgjør kr 106 445 320 fordelt på 106 445 320 aksjer, hver pålydende på kr 1.

Selskapets 20 største aksjonærer per 31.12.19 er:

Aksjonær Antall aksjer Eierandel
Olav Thon Gruppen AS* 68 674 000 64,52 %
Investhon AS* 7 858 940 7,38 %
Verdipapirfondet Nordea Norge Verd 2 852 152 2,68 % 
Folketrygdfonfet 2 824 288 2,65 %
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 2 822 149 2,65 %
MP Pensjon PK 2 294 769 2,16 %
Otto Olsen Invest AS 1 503 957 1,41 %
DNB Markets Akjsehandel/-analyse 1 141 937 1,07 %
Verdipapirfond Odin Norge 1 028 186 0,97 %
Verdipapirfondet DNB Norge (IV) 1 019 162 0,96 %
Verdipapirfondet Nordea Kapital 771 438 0,72 %
Otto Olsen Bygg AS 736 216 0,69 %
Otto Olsen Eiendom AS 700 000 0,66 %
Trondheim Kommunale Pensjonskasse 660 020 0,62 %
Verdipapirfondet Nordea Avkastning 588 599 0,55 %
Asker Kommune 522 800 0,49 %
Lærdal Finans AS 431 960 0,41 %
Bera AS 400 000 0,38 %
Fossekallen Invest AS 394 738 0,37 %
Tomte Forvaltning AS 302 020 0,28 %
Sum 97 527 331 91,62 %

* Olav Thon Gruppen AS eies 100 % av Olav Thon Stiftelsen. Totalt eier Olav Thon Stiftelsen direkte og indirekte 71,9 % av selskapet.

Print