Aksjonærer

Aksjekapitalen i selskapet utgjør kr 106 445 320 fordelt på 106 445 320 aksjer, hver pålydende på kr 1.

Selskapets 20 største aksjonærer per 31.10.17 er:

Aksjonær Antall aksjer Eierandel
Olav Thon Gruppen AS* 68 674 000 64,5 %
Investhon AS* 7 858 940 7,4 %
Folketrygdfondet 4 241 111 4,0 %
MP Pensjon PK 1 879 412 1,8 %
VPF Nordea Norge Verdi C/O J.P. Morgan Europe 1 551 781 1,5 %
Otto Olsen Invest AS 1 503 957 1,4 %
Verdipapirfondet DNB 1 063 619 1,0 %
Odin Norge 1 028 186 1,0 %
VPF Nordea Kapital C/O J.P. Morgan Europe 719 943 0,7 %
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 700 000 0,7 %
Otto Olsen Eiendom AS 700 000 0,7 %
Trondheim kommunale pensjonskasse 660 020 0,6 %
Protector Forsikring aksjer 600 010 0,6 %
Otto Olsen Bygg AS 578 720 0,5 %
VPF Nordea Avkastning c/o JP Morgan Europe 562 300 0,5 %
DNB NOR Markets, AKS DNB Bank ASA 551 552 0,5 %
JPMorgan Chase Bank, RE HB Swed Nom 547 934 0,5 %
Asker Kommune c/o DNB Asset mgt. 500 000 0,5 %
Odin Eiendom 470 172 0,4 %
Fidelity International Real Estate 469 785 0,4 %
Sum 94 861 442 89,1 %

* Olav Thon Gruppen AS eies 100 % av Olav Thon Stiftelsen. Totalt eier Olav Thon Stiftelsen direkte og indirekte 71,9 % av selskapet.

Print