Aksjonærer

Aksjekapitalen i selskapet utgjør kr 106 445 320 fordelt på 106 445 320 aksjer, hver pålydende på kr 1.

Selskapets 20 største aksjonærer per 31.05.19 er:

Aksjonær Antall aksjer Eierandel
Olav Thon Gruppen AS* 68 674 000 64,52 %
Investhon AS* 7 858 940 7,38 %
Folketrygdfondet 3 178 763 2,99 %
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 2 822 149 2,65 %
VPF Nordea Avkastning c/o JP Morgan Europe 2 507 268 2,36 %
MP Pensjon PK 2 294 769 2,16 %
Otto Olsen Invest AS 1 503 957 1,41 %
Odin Norge 1 028 186 0,97 %
Verdipapirfondet DNB v/DNB asset management 1 019 162 0,96 %
VPF Nordea Norge Verdi C/O J.P. Morgan Europe 720 543 0,68 %
Otto Olsen Bygg AS 715 128 0,67 %
Otto Olsen Eiendom AS 700 000 0,66 %
Trondheim kommunale pensjonskasse 660 020 0,62 %
VPF Nordea Avkastning c/o JP Morgan Europe 596 700 0,56 %
Asker Kommune c/o DNB Asset mgt. 500 000 0,47 %
Lærdal Finans AS 431 960 0,41 %
Odin Eiendom 411 693 0,39 %
Bera AS 394 738 0,37 %
Fossekallen Invest AS 394 738 0,37 %
Sparebank 1 Markets AS 351 900 0,33 %
Sum 96 769 876 90,91 %

* Olav Thon Gruppen AS eies 100 % av Olav Thon Stiftelsen. Totalt eier Olav Thon Stiftelsen direkte og indirekte 71,9 % av selskapet.

Print