Aksjonærer

Aksjekapitalen i selskapet utgjør kr 103 623 171 fordelt på 103 623 171 aksjer, hver pålydende på kr 1.

Selskapets 20 største aksjonærer per 29.02.20 er:

Aksjonær Antall aksjer Eierandel
Olav Thon Gruppen AS* 68 674 000 66,27 %
Investhon AS* 7 858 940 7,58 %
Folketrygdfondet  2 824 288 2,73 % 
Verdipapirfondet Nordea Norge Verd 2 582 505 2,49 %
MP Pensjon PK
2 294 769 2,21 %
DNB Markets Akjsehandel/-analyse 1 417 095 1,37 %
Otto Olsen Invest AS 1 386 484 1,34 %
Verdipapirfond Odin Norge 1 028 186 0,99 %
Otto Olsen Bygg AS  745 343 0,72 %
Otto Olsen Eiendom AS 700 000 0,68 %
Verdipapirfondet Nordea Kapital 676 438 0,65 %
Trondheim Kommunale Pensjonskasse 660 020 0,64 %
VPF DNB AM Norske Askjer 600 238 0,58 %
Verdipapirfondet Nordea Avkastning 588 599 0,57 %
Asker Kommune 522 800 0,50 %
Lærdal Finans AS 431 960 0,42 %
Verdipapirfondet DNB Norge (IV) 418 924 0,40 %
Bera AS 400 000 0,39 %
Fossekallen Invest AS 394 738 0,38 %
Telenors Pensjonskasse 345 880 0,33 %
Sum 94 453 227 91,15 %

* Olav Thon Gruppen AS eies 100 % av Olav Thon Stiftelsen. Totalt eier Olav Thon Stiftelsen direkte og indirekte 73,9 % av selskapet.

Print