Aksjonærer

Aksjekapitalen i selskapet utgjør kr 103 623 171 fordelt på 103 623 171 aksjer, hver pålydende på kr 1.

Selskapets 20 største aksjonærer per 30.04.20 er:

Aksjonær Antall aksjer Eierandel
Olav Thon Gruppen AS* 68 674 000 66,27 %
Investhon AS* 7 858 940 7,58 %
Folketrygdfondet  2 824 288  2,73 % 
Verdipapirfondet Nordea Norge Verd 2 749 505 2,65 %
MP Pensjon PK
2 294 769 2,21 %
Otto Olsen Invest AS 1 036 484 1,00 %
Verdipapirfond Odin Norge 1 028 186 0,99 %
Verdipapirfondet Nordea Kapital 999 438 0,96 %
Otto Olsen Bygg AS  745 343 0,72 %
Otto Olsen Eiendom AS 700 000 0,68 %
Trondheim Kommunale Pensjonskasse 660 020 0,64 %
Verdipapirfondet Nordea Avkastning 588 599 0,57 %
VPF DNB AM Norske Askjer 555 361 0,54 %
Asker Kommune 522 800 0,50 %
Lærdal Finans AS 431 960 0,42 %
Verdipapirfondet DNB Norge (IV) 418 924 0,40 %
Bera AS 400 000 0,39 %
Fossekallen Invest AS 394 738 0,38 %
Sparebank 1 Markets AS 350 400 0,34 %
Telenors Pensjonskasse 345 880 0,33 %
Sum 93 579 635 90,31 %

* Olav Thon Gruppen AS eies 100 % av Olav Thon Stiftelsen. Totalt eier Olav Thon Stiftelsen direkte og indirekte 73,9 % av selskapet.

Print