Aksjeinfo

Aksjonærpolitikk

Det overordnede mål for Olav Thon Eiendomsselskaps virksomhet er å oppnå høyest mulig vekst i egenkapital per aksje. Over tid skal aksjonærene oppnå en avkastning som er konkurransedyktig i forhold til sammenlignbare investeringsalternativer.

 

Aksjekapital

Selskapets aksjekapital var per 15.08.23 kr 101.478.908 med pålydende per aksje på kr 1.

Selskapet har ingen stemmerettsbegrensninger, slik at enhver aksje gir stemmerett på selskapets generalforsamling.

Mer info om fullmakter til å erverve selskapets egne aksjer og forhøye aksjekapitalen

Mer info om Aksje , Utbytte , 20 største aksjonærer